Wednesday, November 4, 2009

പ്രണയം

പ്രണയത്താല്‍ കയ്പ്പും മധുരമായ്‌ മാറും,
പ്രണയത്താല്‍ ചെമ്പും തങ്കമാകും
പ്രണയത്താല്‍ ചണ്ടിയും വീഞ്ഞായി മാറും
പ്രണയത്താല്‍ നോവും സ്നേഹതൈലമാകും,
പ്രണയത്താല്‍ ജഡവും ഉയിര്ത്തെണീക്കും.

No comments:

Post a Comment