Tuesday, October 20, 2009

പ്രണയമില്ലെങ്കില്‍ ജീവിതം വ്യര്‍ത്ഥം

പ്രണയമെന്നാല്‍
ജീവിത സമരമാണ് .
പ്രണയമില്ലെങ്കിലോ
ജീവിതം വ്യര്‍ത്ഥം .
ആത്മാവും ഹൃദയവും കൊണ്ട്
അത് സമ്പൂര്‍ണമായി
പാനം ചെയ്യൂ ...

No comments:

Post a Comment